zhana badoeva logo

Pristatymas ir privatumo politika

Pristatymas

Prekes Jums išsiūsime DPD kurjeriu, nevėliau nei per 2 d.d. po sėkmingo užsakymo apmokėjimo. Kurjeris pristatys Jums siuntinį Jūsų nurodytu adresu arba paliks pranešimą apie gautą siuntinį. Pagal kurjerio instrukcijas, prekes jums pristatys iš naujo arba galėsite pasirinkti kitą adresą.
SVARBU: Jums el. paštu bus atsiųstas siuntos sekimo numeris. Tokiu būdu realiu laiku, galėsite sekti savo užsakymą.

 

1. Bendrosios nuostatos.
Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).
2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas.
2.1. Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti” bei sumokate už prekes.
2.2. Sutartis pradeda galioti, kai Mes gauname Jūsų apmokėjimą už prekes ir galioja iki pilno prekių pateikimo.
2.3. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų yra saugoma e-parduotuvėje.
3. Jūsų teisės:
3.1. Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.
4. Jūs įsipareigojate:
4.1. Jūs privalote apmokėti už prekes bei jas priimti, jei nesutarta kitaip.
4.2. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti.
4.3. Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.
5. Mūsų teisės:
5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.2. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.
5.3. Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.
6. Mes įsipareigojame:
6.1. Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.
6.3. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 72 valandas.
7. Prekių pristatymas:
7.1. Prekes pristatome Mes arba Mūsų įgaliotas atstovas.
7.2. Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su Mumis ar Mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.
7.3. Jums pasirašius Sąskaitoje – faktūroje arba siuntos pristatymo dokumente yra laikoma, kad siunta yra perduota.
7.4. Pastebėję siuntos pažeidimą, Jūs siuntos turite nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai.
8. Daiktų grąžinimas.
8.1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėldaiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
8.2. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Mes ar Mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.
8.3. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.
8.4. Prekės grąžinimo išlaidas dengiate Jūs, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl blogos prekės kokybės.
8.5. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Mes įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Mes neturime analogiškos prekės, Mes grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.
9. Atsakomybė.
9.1. Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome uždėlto atsiradusius padarinius.
9.2. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.
9.3. Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
10. Informacijos siuntimas.
10.1. Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
10.2. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytomis priemonėmis.
11. Asmens duomenų apsauga.
11.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kurią vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.
11.2. Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui (pvz. pašto kurjeriai).
12. Baigiamosios nuostatos.
12.1. Bet kokios e-parduotuvės informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas.
12.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.
12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Privatumo politika

Asmeninę informaciją perkant prekes šioje elektroninėje parduotuvėje prašoma nurodyti tik pateikiant užsakymą. Ši elektroninė parduotuvė įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai informacija yra būtina partneriui, teikiančiam prekių pristatymo ar kitas su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.

Mes naudojame slapukus ir panašias technologijas („slapukai“), kad pagerintume savo produktus ir Jūsų patirtį mūsų Svetainėse, rinkdami informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų Svetainėmis. Dalis naudojamų slapukų reikalingi pagrindinėms Svetainės funkcijoms, pvz., siekiant suteikti saugų prisijungimą arba įsiminti, kuriame užsakymo etape esate; tačiau slapukus mes taip pat naudojame ir analizuodami naudojimąsi Svetaine (kad galėtume įvertinti ir pagerinti jos veikimą); reklamos slapukus(slapukas fr) naudoja reklamos įmonės, kad pateiktų Jūsų interesus atitinkančią reklamą.

Taip pat, rinkdami informaciją apie Jūsų įrenginį ir susiedami su Jūsų asmens duomenimis, galime geriau pritaikyti savo Svetainę Jūsų poreikiams ir interesams, užtikrinti, kad mūsų Svetainė Jums suteiktų geriausią patirtį.

Naudodami „Google Analytics“, nustatėme paslaugą, kad, kai tik duomenis gauna „Analytics Collection Network“ https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=en, dar prieš išsaugant ar apdorojant duomenis, Jūsų IP adresas būtų anonimizuotas. Jei norite atsisakyti „Google Analytics“ sekimo visose Svetainėse, apsilankykite „Google Analytics“ svetainėje.

Su platesne informacija apie mūsų naudojamus slapukus galite susipažinti savo nuostatų lange pasinaudodami Slapukų leidimo priemone mūsų Svetainėje. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad be slapukų Jums gali nepavykti naudotis visomis mūsų Svetainių paslaugomis.